Blokade

/Blokade

Blokade

En gængs og ofte effektiv behandlingsform mod frossen skulder er en blokade givet lokalt i den ramte skulder. En blokade – sammen med den rette genoptræning – kan for nogen patienter hjælpe i så høj grad, at man ikke behøver operation senere i forløbet. Det er særligt en effektiv behandlingsform i starten af et forløb. Et nyt videnskabeligt studie har fundet, at en blokade kan reducere smerte i op til fire måneder.

En blokade bliver lagt med en indsprøjtning af binyrebarkhormon og lokalbedøvelse, som har den tilsigtede effekt at dæmpe den lokale irritationstilstand. Binyrebarkhormon virker stærkt anti-inflammatorisk og har derfor en umiddelbar effekt på den lokale betændelsestilstand. Binyrebarkhormonet ønskede effekt er at få slimhinden til at mindskes, så der bliver mere plads til senerne. Lokalbedøvelsen er til for at forhindre smerte og svie i timerne umiddelbart efter indsprøjtningen.

Nogle patienter vil opleve smerter når blokaden gives, dog kun på niveau med injektion af vaccine. Omkring en ud af 20 patienter vil opleve værre smerter efter injektionen. Det skyldes irritation af vævet foranlediget af det indførte binyrebarkhormon. Hvis man oplever smerter i dagene efter blokaden er givet, behandles det bedst ved at lægge en ispakke på skulderen og desuden bruge smertestillende håndkøbsmedicin. Smerterne vil typisk være væk efter to til tre dage. De fleste patienter vil generelt ikke opleve bivirkninger efter indsprøjtning af binyrebarkhormon.

Mange læger vil højst gives tre blokader over en periode på to måneder, hvorefter de vil vente med at give nye blokader i en længere periode for at give vævet en pause. Der er dog debat om, hvor ofte blokader kan gives.