Diagnosticering af frossen skulder

/Diagnosticering af frossen skulder

Hvordan stilles diagnosen?

Der findes ingen officiel test man selv kan foretage for at diagnosticere frossen skulder.

Din læge eller fysioterapeut kan have mistanke om frossen skulder, såfremt en klinisk undersøgelse afslører begrænset skulderbevægelse. En diagnose stilles efter grundig undersøgelse af skulderen foretaget af en læge, som muligvis vil lave fysiske tests for at måle bevægeligheden.

Hvis du har kold skulder, vil en læge typisk kunne se nedsat bevægelighed i alle bevægelsesretninger, både hvis du selv bevæger armen, eller hvis lægen prøver at føre armen (hvis skulderens bevægelsesevne udløst fra skuldermusklerne tilnærmelsesvis er ligeså begrænset som bevægelsesområdet ved ledmanipulation af arm og skulder). Man vil også se på om det er de typiske symptomer på frossen skulder, der er på spil, og om de er kommet langsomt uden nogen særlig udløsende faktor. Desuden kan et artrogram eller en MR-scanning bekræfte diagnosen af frossen skulder, selvom det sjældent er praksis.

Et tydeligt tegn på frossen skulder er når ledet bliver stramt og stift og selv de mest simple bevægelser – såsom at løfte armen – synes umuligt. Den bevægelse, som er mest hæmmet, er skulderleddets ydre rotation.

Hvis du har frossen skulder, vil du opleve en forværring af skuldersmerter og stivhed. Skuldersmerter som følge af frossen skulder opleves enten i form af voldsom ømhed eller dump smerte. Disse skuldersmerter kan tiltage ved bevægelse af skulderleddet.

Det hænder at patienter med kold skulder kommer i fejlbehandling baseret på en forkert diagnose. Hvis ens symptomer i ugerne efter en diagnosticering forværres, eksempelvis af øvelser, fysioterapi eller anden behandling, bør man opsøge viden om ens tilstand fra flere kilder. I forhold til både bevægelser og øvelser er det derfor vigtigt løbende at teste, om ens smerter og den betændte tilstand forbedres eller forværres heraf.

Faser

I et forløb med frossen skulder taler man om, at der er tre faser eller stadier. Hvor længe de forskellige faser varer er individuelt, men det vil typisk tage flere år at gå igennem alle tre faser. 

 

Fase 1: Den frysende fase

I den frysende fase er skuldersmerterne langsomt tiltagende i en periode, der kan vare lige fra 6 uger til 9 måneder. Efterhånden som smerterne tiltager, mister skulderen bevægelsesevne.

I fase 1 vil man opleve symptomer som:

  • Smerter i forskellige dele af skulderen, som kan fortsætte ud til overarmen
  • Smerterne vil ofte have en karakter af at komme snigende
  • Nedsat bevægelighed i den skulder, der er blevet ‘kold’
  • Smerterne kan forværres om natten og ved bevægelse

 

Fase 2: Den frosne fase

Den frosne fase er karakteriseret af langsomt aftagende skuldersmerter, hvor stivheden i skulderen dog forbliver, da led og væv er vokset sammen. Fasen varer generelt 4-9 måneder.

Fase 2 er kendetegnet ved:

  • En fortsat indskrænkelse af bevægelsesmuligheder i den ramte skulder. Man vil kunne opleve at leddet føles ‘frossent’. 
  • Samtidig begynder smerterne i denne periode at aftage

 

Fase 3: Den optøende fase

Den optøende fase er, når skulderens bevægelsesevne langsomt begynder at vende tilbage til sit normale niveau. Fasen varer generelt 4 – 26 måneder.


Under fase 3 vender udviklingen:

  • Smerterne og betændelsen forsvinder helt
  • Bevægelsen kommer langsomt tilbage i denne fase
  • På trods af de mange udfordringer, som kommer med frossen skulder, er der i dette stadie en god fremtidsprognose

Hovedparten af patienter, der lider af kapsulit vil være er smerte-, betændelses- og symptomfri efter 4 år.